Impuls Tělový deodorant 100ml Incognito

  Impuls exkluzivni-kosmetika.cz
  Značka:Impuls
  Dostupnost: Skladem

  Cena s DPH:57 Kč


  Zařazení:
  Impuls
  Tělové deodoranty


  Tělový deodorant 100ml Incognito  Varování

  Nádoba je pod tlakem: Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechovat. Používejte pouze v souladu s návodem na použití. Neaplikujte na podrážděnou nebo poškozenou kůži. Při příznacích podráždění přestaňte výrobek používat. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.

  Další výrobky značky Impuls


   
  Copyright © 2009-2021 Exkluzivní-kosmetika.cz